سلام

ماژولی برای الستیکس هست که در ساعات مشخصی موزیک پخش کنه؟!
میخام ساعات شروع و پایان صبحانه و ناهار رو با تماس خودکار با تلفن خاصی با پخش موزیکی اعلام کنه

ممنون