با سلام
بنده یک سرور الستیکس دارم به همراه کارت e1 سنگوما و از مخابرات خط e1 هم گرفتم و به کارت سنگوما وصل کردم
در کنسول الستیکس در قیمت detect hardware کارت شناسایی شده و سبز رنگ هم هست
ترانک dahdi و inbound route و outbound route هم نوشتم ولی از موقع تماس از داخل بوق اشغال پخش میشه و از بیرون هم پیغام "خط مشترک مورد نظر خراب می باشد" پخش می شود
ممنون میشم اگر از دوستان کسی به بنده در این زمینه کمک کنه